Kohti parempaa työhyvinvointia 

”Työhyvinvointia voidaan seurata jo monin tavoin. Meitä kiinnostaa, miten seurannasta kertyvää dataa voi käyttää hyödyksi palveluiden kehittämisessä. Digitaalisilla ratkaisuilla voimme tuoda työhyvinvointipalvelut laajemman asiakasjoukon käytettäväksi. Olemme löytäneet Tiedon Experience Hub -innovaatio-ohjelmasta kehitystyöhömme erinomaiset työkalut,” sanoo Elon kehitysjohtaja Eija Kaipainen-Perttula.

Tieto Experience Hub ja työeläkeyhtiö Elo innovoivat työhyvinvointia edistäviä digitaalisia palveluita. Yhteistyössä kehitetään palveluita tukemaan Elon yritys- ja yrittäjäasiakkaiden arkea. Hankkeessa hyödynnetään uusien teknologioiden mahdollisuuksia työhyvinvoinnin kehittämisessä, hyödyntäen avoimia datarajapintoja, visualisointia ja pelillisyyttä.

Ohjelma keskittyy uusien palvelumallien ja toimintatapojen kehittämiseen yhdessä, pohjautuen Elon yritys- ja yrittäjäasiakkaiden tarpeisiin. Lue lisää.

 

 

Työelämän murros ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet


Design on matka kohti todellisia asiakastarpeita

Design tuo asiakastarpeet palvelukehittämisen keskiöön. Design-prosessin lopputulosta ei voi kuitenkaan etukäteen tietää, mikä tekee siitä sekä odottamatonta että jännittävää. Alussa suunta saattaa olla selkeä, mutta usein reittiä on muutettava löydösten ja käyttäjäpalautteen pohjalta. Design-prosessi vaatii kärsivällisyyttä, muuntautumiskykyä ja empaattisuutta käyttäjiä kohtaan. Uudet liiketoimintamahdollisuudet sijaitsevat yhä enemmän perinteisten toimialarajojen ulkopuolella.  Käyttäjälähtöinen suunnittelu mahdollistaa näiden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen ja parempien palveluiden kehittämisen niin liiketoiminnan kuin käyttäjien kannalta. Lue blog aiheesta (englanniksi). 

Innovointia avoimessa vuoropuhelussa

“XHubissa innovoidaan verkostoissa ja avoimessa vuorovaikutuksessa Elon asiakkaiden kanssa. Tämä tekee kehitystyöstä tehokkaampaa ja varmistaa, että uudet palvelut vastaavat käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi kannustamme Eloa astumaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tunnistamaan uusia liiketoimintamalleja myös oman toimialan ulkopuolelta”, kertoo liiketoimintakonsultti Fanny Vakkila Tiedolta.

”Kaikki perustuu kokeiluun ja nopeaan palautteen saamiseen. Jos jokin ei toimi, valitsemme rohkeasti uuden suunnan. Näin tiedämme jo alkumetreillä, onko idea hyvä ja olisiko palvelulle oikeasti tarvetta”, kuvaa Elon markkinointijohtaja Joni Tikkanen.  Lue koko tarina. 

  

 

 


TietoXHub ja Elo workshop

Mitkä trendit tulevat vaikuttamaan työhyvinvointiin tulevina vuosina? Kysyimme tätä startupeilta ja kutsuimme viisi yritystä innovoimaan työhyvinvointia edistäviä digitaalisia palveluita neljän asettamamme haasteen kautta. 

Työpajassa tuotiin yhteen yrittäjiä, jotka edustavat hyvinvointia eri näkökulmista. Yhdessä Elon ja Tiedon kanssa jokainen ryhmä loi konseptin vastaamaan heille annettuun design-haasteeseen. Haasteet ovat konkreettisia työhyvinvointihaasteita, joihin etsitään ratkaisua. Konseptit luotiin tiimeissä yhdistäen eri osaamista ja näkökulmia.

Mukana hyvinvointia kehittämässä olivat: Fjuul, Heimo, Fingertip, Wellmo ja Emotion Tracker. Kuvia tapahtumasta täältä


Aamiaista ja työhyvinvointia

Millaisia tarpeita yrittäjillä on?

Konseptoideksamme palvelua toteutimme kohderyhmähaastattelun Aalto Startup Centerissa aloitteleville yrittäjille hyvinvoinnista. 

  • Millaisia tarpeita yrittäjillä on liittyen hyvinvointiin?
  • Mihin eniten tarvitaan tukea ja valmennusta?
  • Minkälaisia suurimmat huolenaiheet ovat?
  • Minkälaisiin tilanteisiin tarvitaan ratkaisuja?

Keskeisiksi teemoiksi nousivat: verkostoitumisen tärkeys, epävarmuuden hallinta ja ennakoivan suunnittelun merkitys menestymiselle. 

 

Workshop about work wellbeing

Työeläkeyhtiö Elo

@EloTyoelake 
www.elo.fi

Tieto Experience Hub

#TietoXHub
www.tieto.com/xhub