Vår produktserie 360° är till för att hjälpa verksamheter med att hantera, dela och använda information så att den blir till deras mest värdefulla resurs.

De flesta verksamheter hanterar idag stora mängder information, samtidigt som de ska vara effektiva och efterleva stränga krav på informationsförvaltning. Vi har snart 30 års kompetens och erfarenhet av att utveckla moderna, användarvänliga och stabila IT-lösningar som löser verksamheters informationsutmaningar och skapar vinster i form av ökad kontroll, mer effektiva arbetsprocesser, bättre projektstyrning, samarbete och kunskapsdelning samt snabbare kundservice.

360° används av mer än 400 verksamheter och 200 000 användare. Lösningarna är utvecklade i tätt samarbete med kunder som har höga krav på informationshantering, något som gör att vi i dag kan erbjuda framtidsriktade lösningar som skapar värde och som är ett tryggt och säkert val för både privata och offentliga verksamheter. Vi utvecklar våra lösningar på senaste Microsoft-teknologi och tillför affärskritisk ECM-funktionalitet till kunders Microsoft-produkter som SharePoint och Office.

 

Varför dokumenthantering?